#AccRB1437 -

Cập nhật: 02/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 15

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 32

Rank: Bac

Vàng: 8000

Ruby: 20

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: