#AccRB1438 - Nak AIC

Cập nhật: 02/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 40

Trang phục: 28

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 30

Rank: Kim Cuong

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Nak AIC

Trạng thái: ko co thong tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nguyen Ninh

SĐT: 0945827289

Zalo: