#AccRB1440 - 10

Cập nhật: 02/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 36

Trang phục: 28

Bảng ngọc: 28

Bậc ngọc: 5

Rank: Đồng III

Vàng: 555

Ruby: 18

Quân huy: 0

Nổi bật: 10

Trạng thái: Bình thường

Thông tin Liên hệ

Facbook: Liên le

SĐT: 0366904115

Zalo: 0366904115