#AccRB1442 - Ngọc 90 AD AP

Cập nhật: 02/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 46

Trang phục: 40

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 90

Rank: Cao Thủ

Vàng: 17000

Ruby: 100

Quân huy: 63

Nổi bật: Ngọc 90 AD AP

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: 0363285262