#AccRB1443 - Bảng ngọc 90 ×3 cho ad, rừng, top, mid. Có Lữ Bố bãi biển, Nak màu đỏ, Nak bboy, Tulen Tân Thần, Raz võ sư, 1 thẻ đổi tên

Cập nhật: 02/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 32

Trang phục: 34

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạch kim 2

Vàng: 9000

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Bảng ngọc 90 ×3 cho ad, rừng, top, mid. Có Lữ Bố bãi biển, Nak màu đỏ, Nak bboy, Tulen Tân Thần, Raz võ sư, 1 thẻ đổi tên

Trạng thái: Liên hệ trao email tài khoản...

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/huy.hoangg.102

SĐT: 0939534061

Zalo: