#AccRB1444 - ngo khong sieu viet

Cập nhật: 02/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 78

Trang phục: 56

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 3

Rank: thach dau

Vàng: 13900

Ruby: 1200

Quân huy: 12

Nổi bật: ngo khong sieu viet

Trạng thái: trang thong tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: