#AccRB1446 - Ngộ không

Cập nhật: 02/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 21

Trang phục: 25

Bảng ngọc: 45

Bậc ngọc: 2

Rank: Bạc

Vàng: 1000

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngộ không

Trạng thái: Chưa có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Đặng đại

SĐT: 0962316381

Zalo: 01253992304