#AccRB1447 - Ngoc90

Cập nhật: 02/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 18

Trang phục: 13

Bảng ngọc: 76

Bậc ngọc: 3

Rank: van 2

Vàng: 1888

Ruby: 208

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngoc90

Trạng thái: chua co

Thông tin Liên hệ

Facbook: vominhnhat

SĐT: 0369026792

Zalo: 0369026792