#AccRB1448 - Yorn thế tử nguyệt tộc

Cập nhật: 02/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 0

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 84

Rank: Vàng 3

Vàng: 6800

Ruby: 1900

Quân huy: 0

Nổi bật: Yorn thế tử nguyệt tộc

Trạng thái: Tài khoản garena

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0389191574

Zalo: