#AccRB1449 - Ngọc 90 3 bảng

Cập nhật: 02/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 37

Trang phục: 35

Bảng ngọc: 10

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạch kim 1

Vàng: 12000

Ruby: -1

Quân huy: -1

Nổi bật: Ngọc 90 3 bảng

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: Tuấn Dracula

SĐT: 0817635699

Zalo: Tuấn Nguyễn