#AccRB1452 - 83

Cập nhật: 02/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 34

Trang phục: 25

Bảng ngọc: 83

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng 2

Vàng: 18000

Ruby: 200

Quân huy: 1

Nổi bật: 83

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 01686364635

Zalo: 01686364635