#AccRB1453 - Nak SV BẬC V

Cập nhật: 02/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 38

Trang phục: 41

Bảng ngọc: 12

Bậc ngọc: 3

Rank: VÀNG IV

Vàng: 2063

Ruby: 1298

Quân huy: 3

Nổi bật: Nak SV BẬC V

Trạng thái: THÔNG TIN TRẮNG

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100023967220486

SĐT: 058922963

Zalo: 0589220963