#AccRB1455 -

Cập nhật: 02/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 54

Bậc ngọc: 54

Rank: Bac 1

Vàng: 13834

Ruby: 212

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0965638752

Zalo: 0965638752