#AccRB158 - Ngọc Bán Để Sắm Tướng

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 53

Trang phục: 43

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank: Bạc

Vàng: 800

Ruby: 250

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc Bán Để Sắm Tướng

Trạng thái: CHƯA CÓ THÔNG TIN

Thông tin Liên hệ

Facbook: Phuc phuc

SĐT: 0901895982

Zalo: 0901895982