#AccRB1457 - Ngọc 90 chuẩn nakarot veres ngộ không .. có 9 cái thẻ đổi tên cho ae

Cập nhật: 02/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 45

Trang phục: 41

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 3

Rank: Kim cương 2

Vàng: 10000

Ruby: 150

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90 chuẩn nakarot veres ngộ không .. có 9 cái thẻ đổi tên cho ae

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Đặng thành hứa

SĐT: 0869264137

Zalo: