#AccRB1458 - Ngọc 90, murad siêu việt, raz mùa thái

Cập nhật: 02/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 0

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng

Vàng: 1000

Ruby: 68

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90, murad siêu việt, raz mùa thái

Trạng thái: Có Thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Trần điền

SĐT: 0945565474

Zalo: