#AccRB1460 -

Cập nhật: 02/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 11

Trang phục: 19

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 43

Rank: Bạc

Vàng: 3000

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Dang Huy Quang

SĐT: 0868497160

Zalo: