#AccRB1461 - Ngọc 90 Chuẩn Nakrok Ngộ không ad và phép

Cập nhật: 02/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 59

Trang phục: 61

Bảng ngọc: 9

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim Cương IV

Vàng: 128

Ruby: 441

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90 Chuẩn Nakrok Ngộ không ad và phép

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/be.bii.775

SĐT: 0334420274

Zalo: 0587251533