#AccRB1463 - KRINART

Cập nhật: 02/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 11

Trang phục: 1

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 2

Rank: Bạc

Vàng: 8038

Ruby: 155

Quân huy: 0

Nổi bật: KRINART

Trạng thái: VẬN MAY CỦA NĂM CÓ MỘT chỉ từ ngày 3 tháng 3

Thông tin Liên hệ

Facbook: Huyho

SĐT: 0948333020

Zalo: 0948333020