#AccRB1464 - Có skud có majar

Cập nhật: 02/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 10

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 22

Rank: Đồng

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 1

Nổi bật: Có skud có majar

Trạng thái: Chưa có sdt

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: