#AccRB1469 - Nhiều tướng + trang phục

Cập nhật: 03/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 30

Trang phục: 20

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạc |

Vàng: 9999999

Ruby: 99

Quân huy: 2

Nổi bật: Nhiều tướng + trang phục

Trạng thái: Acc chính chủ

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007855548452

SĐT: 0353997886

Zalo: 0353997886