#AccRB1473 - Ngọc 90 chuẩn nak

Cập nhật: 03/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 30

Trang phục: 29

Bảng ngọc: 9

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạch kim IV

Vàng: 10000

Ruby: 500

Quân huy: 5

Nổi bật: Ngọc 90 chuẩn nak

Trạng thái: Chưa có thông tin ( âcc trắng )

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/HieuGamingYT123

SĐT:

Zalo: 07722803769