#AccRB1474 -

Cập nhật: 03/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 14

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 99

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng

Vàng: 9955

Ruby: 588

Quân huy: 88

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: