#AccRB1476 - Razmuay thái qulen nak sieu viet

Cập nhật: 03/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 12

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 45

Rank: Bạc

Vàng: 12000

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Razmuay thái qulen nak sieu viet

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0393010967

Zalo: