#AccRB1477 - Ngọc rừng chuẩn

Cập nhật: 03/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 39

Trang phục: 25

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 90

Rank: Cao thủ

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc rừng chuẩn

Trạng thái: Trắng Thoòng tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Đỗ cường

SĐT:

Zalo: