#AccRB1478 -

Cập nhật: 03/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 55

Rank: Bạc 2

Vàng: 2800

Ruby: 67

Quân huy: 3

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nguyễn Hiệu

SĐT:

Zalo: