#AccRB1479 - Có nak

Cập nhật: 03/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 19

Trang phục: 15

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 60

Rank: Vàng

Vàng: 2

Ruby: 8

Quân huy: 7

Nổi bật: Có nak

Trạng thái: Trắng Thoòng tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: TuấnBuLon

SĐT: 0966484158

Zalo: 0966484158