#AccRB1480 - Có florentino murad

Cập nhật: 03/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 13

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 23

Bậc ngọc: 43

Rank: Bk 3

Vàng: 1710

Ruby: 310

Quân huy: 0

Nổi bật: Có florentino murad

Trạng thái: Chưa có Thoòng tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Facebook Tạ Minh Hy

SĐT:

Zalo: