#AccRB1481 -

Cập nhật: 03/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 22

Trang phục: 13

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 69

Rank: Vàng

Vàng: -1

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: 0327193975