#AccRB1485 - 80

Cập nhật: 03/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 32

Trang phục: 24

Bảng ngọc: 80

Bậc ngọc: 80

Rank: Vàng1,3sao

Vàng: 2300

Ruby: 100

Quân huy: 45

Nổi bật: 80

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: