#AccRB1487 - Natalya. Murat. Nakrot. Kiugrot. Zephys.

Cập nhật: 03/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 23

Trang phục: 18

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: Bach kim

Vàng: 6000

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật: Natalya. Murat. Nakrot. Kiugrot. Zephys.

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0333526256

Zalo: