#AccRB1488 - Ngọc 90 chí mạng nakarot: baboy ngộ không siêu việt

Cập nhật: 03/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 36

Trang phục: 27

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạch kim

Vàng: 10000

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90 chí mạng nakarot: baboy ngộ không siêu việt

Trạng thái: Cần bán

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/profile.php

SĐT: 0364437518

Zalo: