#AccRB1489 - 45

Cập nhật: 03/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 10

Trang phục: 3

Bảng ngọc: 45

Bậc ngọc: -1

Rank: bac

Vàng: 9000

Ruby: 123

Quân huy: 0

Nổi bật: 45

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: