#AccRB161 - Bị phá 24

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 43

Trang phục: 56

Bảng ngọc: 7

Bậc ngọc: 2

Rank: Kim cương 5

Vàng: 38

Ruby: 329

Quân huy: 0

Nổi bật: Bị phá 24

Trạng thái: Acc TTT

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0774402965

Zalo: