#AccRB1493 -

Cập nhật: 03/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 27

Trang phục: 17

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 70

Rank: Vang

Vàng: 8888

Ruby: 149

Quân huy: 75

Nổi bật:

Trạng thái: Linh nguyen

Thông tin Liên hệ

Facbook: 0849733626

SĐT: 0849733626

Zalo: 0947786992