#AccRB1494 - Tứong vip

Cập nhật: 03/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 21

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 63

Bậc ngọc: 3

Rank: BACH KIM

Vàng: 365

Ruby: 303

Quân huy: 0

Nổi bật: Tứong vip

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 01212398423

Zalo: 01212398423