#AccRB1498 - Đá quý

Cập nhật: 03/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 40

Trang phục: 26

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 60

Rank: Vang

Vàng: 14000

Ruby: 28

Quân huy: 1

Nổi bật: Đá quý

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nguyen huu phu

SĐT: 0941926883

Zalo: