#AccRB1499 - Có violet

Cập nhật: 03/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 9

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 2

Rank: Đồng

Vàng: 1000

Ruby: 2

Quân huy: 1

Nổi bật: Có violet

Trạng thái: Chưa có sdt

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: