#AccRB1501 -

Cập nhật: 03/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 17

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 45

Rank: Vang

Vàng: 1200

Ruby: 60

Quân huy: 2

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: