#AccRB1502 - có raz tara mangan thane

Cập nhật: 03/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 14

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 3

Rank: bạc

Vàng: 1500

Ruby: 96

Quân huy: 0

Nổi bật: có raz tara mangan thane

Trạng thái: có std

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: 01653914133