#AccRB1503 - ngọc 67 có elsu

Cập nhật: 03/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 13

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 3

Rank:

Vàng: 1000

Ruby: 180

Quân huy: 32

Nổi bật: ngọc 67 có elsu

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: 01653914133