#AccRB1507 - Ngọc 90

Cập nhật: 03/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 60

Trang phục: 50

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 90

Rank: Cao thủ

Vàng: 18668

Ruby: 500

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90

Trạng thái: Trắng tt

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: