#AccRB1508 -

Cập nhật: 03/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 44

Bậc ngọc: 2

Rank: Bạc

Vàng: 5000

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0969381413

Zalo: