#AccRB1511 -

Cập nhật: 03/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 36

Trang phục: 25

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 86

Rank: Vang

Vàng: 16952

Ruby: 965

Quân huy: 5

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: PhuongTrinh

SĐT: 0364585070

Zalo: 0364585070