#AccRB163 - NGỌC 90 CHUẨN

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 39

Trang phục: 32

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng

Vàng: 2767

Ruby: 204

Quân huy: 0

Nổi bật: NGỌC 90 CHUẨN

Trạng thái: TRẮNG THÔNG TIN

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008248091518&__nodl

SĐT: 0869134774

Zalo: 01256116163