#AccRB1519 -

Cập nhật: 03/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 0

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 36

Rank: Vang

Vàng: 16952

Ruby: 965

Quân huy: 5

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: PhuongTrinh

SĐT: 0364585070

Zalo: 0364585070