#AccRB164 - 20

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 39

Trang phục: 42

Bảng ngọc: 20

Bậc ngọc: 20

Rank: Bạc

Vàng: 3000

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật: 20

Trạng thái: Chang thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Thắng lee

SĐT: 0392402150

Zalo: