#AccRB1523 - Ạc ngon 100%

Cập nhật: 03/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 36

Trang phục: 25

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 86

Rank: Vang

Vàng: 19652

Ruby: 965

Quân huy: 5

Nổi bật: Ạc ngon 100%

Trạng thái: Không có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: PhuongTrinh

SĐT: 0364585070

Zalo: 0364585070