#AccRB1525 - Ngọc 90 chuẩn ad

Cập nhật: 04/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 32

Trang phục: 25

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim cương IV

Vàng: -1

Ruby: -1

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90 chuẩn ad

Trạng thái: Trắng tt

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0986033214

Zalo: