#AccRB1526 -

Cập nhật: 04/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 26

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank: đồng

Vàng: 3000

Ruby: 500

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: